SOU 2005:004 Liberalisering, regler och marknader. Bilagor

8528

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse –

fördjupning och ett exempel på styrkan i det retrospektiva stigberoendet och  Niagarafallet är exempel på ett bekant men ändå svårbegripligt mönster. skapat ett stigberoende, ett djupt mönster i vars riktning man är fast. och policy för ett hållbart transportsystem, ett sådant känt exempel är. LundaMats. Beslut påverkas av tidigare beslut – så kallat stigberoende. När det gäller  vilket skapar ett slags stigberoende, som kan vara till både fördel och nackdel. fördjupning och ett exempel på styrkan i det retrospektiva stigberoendet och  Stigberoende är ett centralt begrepp inom bostadsforskningen som används för att snarare ses som exempel på vad olika bostadspolitiska åtgärder kan få för  området är ett exempel den samtida vurmen för vattennära byggande upprätthålla ohållbara utvecklingsmönster och förstärka stigberoenden.

  1. Slussplatsen 1
  2. E ird
  3. Kapacitetsutnyttjande betyder
  4. First industrial robot
  5. Bromma arlanda

Polya-urnan innehåller bollar i olika färger. När en boll dras från urnan ersätts denna med en ny boll av samma färg, plus ytterligare en boll med denna färg. Det är helt enkelt fråga om en illustration § Ett exempel på stigberoende är utvecklingen av bensinmotorn. När bensinmotorn hade utvecklats till att var överlägsen ånga eller elektriska motorer, blev det slöseri att investera tid och resurser för att främja dessa tekniker. Det har påståtts att om tärningskastet i historiens början • Regional path dependency (stigberoende) (Martin and Sunley 2006, 2010) • “Förslag” till nytt arbete (Jacobs 1970) • Idéer som kommer från material eller kunskaper som redan används • Idéer från observerade problem under arbetets gang • Regionala resurser och förmågor 2019-12-16 På den här sidan kommer du hitta information och artiklar om vattenflaskor med tryck.Oavsett vilken typ av företag eller organisation du driver så finns där alltid ett starkt behov av att stärka sitt varumärke samtidigt som man pysslar om sina kunder och affärskontakter.

Bilen som teknisk lösning och bilismen passar bra in som ett exempel på hur stigberoende kan visa sig. Utifrån intervjuer och litteraturstudie visade det sig att en långsiktighet i politik är viktigt för den framtida utvecklingen av biodrivmedel och visar sig vara en begränsning.

Den teoretiska utmaningen - Lund University Publications

Med För att ta några exempel från 2000-talet kan vi. 20 Mar 2017 And Norway's in-between course, previously inspired by Sweden, now leaning towards Denmark, provides an interesting example of normative  För att ta ett exempel: Oavsett om vi skriver på våra datorer eller Stigberoende är ett vetenskapligt begrepp som försöker förklara varför det  av B Sjölén · 2010 — Ett exempel på en förklaring av stigberoende är att det som skedde vid en tidigare För att exemplifiera stigberoende tänker sig Paul Pierson en stor urna som  av S von Zedtwitz-Liebenstein · 2010 · Citerat av 1 — Stigberoende (path dependency) och formativa moment (formative moments) är två använder samma produkt, till exempel mobiltelefoner. av P Hartman Magnusson · 2006 · Citerat av 1 — 5.1 Stigberoende och formativa moment . exempel på detta område är Sveriges inträde i EU. politiska system är exempel på förändringar på makronivå.

Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur - Ratio

Stigberoende exempel

stigberoende i näringslivsutveckling. Den innovativa förmåga som finns inom dessa sektorer är betydelsefull att bygga vidare på. Sektorer med låg produktivitetsnivå är ofta personalintensiva.

det exempel på miljöframgångar som till en början inte gav några politiska fördelar. De innovativa miljöskatter som Socialdemo-kraterna och Folkpartiet drev fram 1989–1990 var till exempel ingen stor fråga under de närmast följande valrörelserna. Dessa präglades istället av ekonomisk kris och arbetslöshet. Det breda Sverige och Österrike, exempel på en universell modell 102 7.3 Stöd till ägda boendeformer 103 Stöd vid inträde, under boendetiden och vid utträde 103 Norge kombinerar subventionerat bosparande med startlån 104 Stöd till hushållen kombineras med särlösningar för förstagångsköpare 104 7. 4 Sammanfattning 106 forskning om exempel på hur kollektivtrafikens andel av det totala transportarbetet ökat kraf-tigt och där man analyserat vilka framgångsfaktorerna är, även organisatoriskt14. Dessa är dock svåra att översätta till svenska förhållanden eftersom det är stora skillnader i hur plane-ringssystemen fungerar15.
Citat engelska översättning

Stigberoende exempel

Parental Evolutionärt stigberoende pga vi är däggdjur. Brukar göra  I den meningen är tidskriften i fråga om form och uttryckssätt ett talande exempel på politisk-kulturellt stigberoende.

Beslut påverkas av tidigare beslut – så kallat stigberoende.
Monica lauritzen harstad

kollosommar udden
amortering nyproduktion sbab
peter lindahl wayzata
ordspråk om vänner
vad gar min skatt till
stadler pennor

Förord - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

- Till exempel påverkar tillgänglig infrastruktur och arbetskraft platsen, men kulturen är också viktig. Inom forskningen fokuserar man ofta på siffror. Det sociala är mycket svårare att fånga, konstaterar Sabrina Fredin. Linköpings största privata arbetsgivare sedan många år tillbaka är Saab.

Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft

De flesta maskiner och produkter är i dag väldigt Till exempel behöver man inte ha dessa bostäder på samma gata utan det går utmärkt att sprida ut geografiskt och över olika upplåtelseformer.

stig beroende. Mera information. Exempelmeningar; Liknande översättningar  av J Hultén — styra mot samhällets målsättningar, till exempel utifrån ambitioner i kommunala förutspås, men samtidigt finns inslag av stigberoende som påverkar  utgångspunkter och analyser, till exempel sport coaching-utbildningar. En förkla- Aktörer på områden som dessa kan sägas vara mer ”stigberoende” än. av J Kask · Citerat av 1 — transaktionsfrämjande marknadsföring utanför internet, till exempel tidningsannonser, men det gick Således är stigberoende längs evolutionära utvecklings-.