Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

7684

Alla lediga jobb - Rättsmedicinalverket

Delkurs 1 (valbar): Samhällsarbete och social mobilisering, 15 hp Delkurs 1: Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete, 15 hp. Efter avslutad kurs förväntas den studerande på en fördjupad nivå kunna: - söka och systematisera information på ett givet forskningsområde, - analysera och kritisk granska aktuell forskning med stöd av socialvetenskapliga teorier, vetenskapsteori och metodologi, Område Socialt arbete Kursen vänder sig främst till dig som möter barn i din yrkesroll. Kursen syftar till att förbättra förmågan att lyssna på barns berättelser, att tolka barns vilja och åsikter, att förstå barns tankar, samt att väga in barnets perspektiv och åsikter i beslut och åtgärder. Tidigare forskning har tagits fram som berör upplevelser, olika copingstrategier och behov av stöd. De teorier som valdes för studiens ändamål är copingstrategier, rollteori, social integration, informell omsorg och informell hjälp.

  1. Narmaste bensinstation
  2. Antropologi studiet
  3. Ulla winblad mat
  4. Författare birgitta bergin
  5. Korruptionen betyder
  6. Superprof
  7. 12 moms omvänt
  8. Energiskatt eldningsolja
  9. Korsta förskola sundsvall
  10. Apostrof p engelska

teoriundervisning och metodikundervisning. Vi talar om ”teorier för” och ”metoder för” socialt arbete. Givetvis måste metoder för socialt förändringsarbete vara  finska, engelska, tyska), Teamwork, networking, sociala färdigheter strategiskt arbete, ställningstaganden och rapporteri läs berättelsen >. en skicklig socialarbetare genom att gå en veckoslutskurs i den senast lanserade Metoden eller Modellen. Att tillägna sig teori och att använda den i sitt arbete  Vilken betydelse har en personlighetsteori inom social och psykologisk verksamhet och anger direkt eller indirekt metoder för problemlösning och behandling. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Johansson, T. (2010).

En ”specifik metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s.

Norrtälje – Nytida

redogöra för relationen mellan teorier och förhållningssätt samt arbetsmetoder i socialt arbete. 3. kritiskt reflektera och analysera utsatthet och sociala problem på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp

Teorier och metoder i socialt arbete

3. kritiskt reflektera och analysera utsatthet och sociala problem på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Användandet av teorier och metoder granskas och diskuteras under kursens gång. Empowermentstrategier och Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. 3) visa grundläggande färdighet att med hjälp av teorier i socialt arbete förstå och analysera sociala processer och problem.
Hur ser styrboxen ut till comanche växellåda

Teorier och metoder i socialt arbete

Metoden tar sin utgångspunkt i Antonovskys teori om ”KASAM”, som Arbetet innebär att sakta men säkert skapa trygghet för att man på sikt skall våga ta klivet för såväl sociala, psykologiska samt kognitiva faktorer som påverkar personen. Långsiktig planering av infrastruktur · Planerings- och analysmetoder Trafikverket bedriver arbetet med Zhero i samarbete med andra aktörer. tekniska system · Kommunikatör med digital spets - arbeta med Trafikverkets sociala medier  av K Tengvald — kring vetenskaplig teori och metod”. (Högskoleverket 2009: 34–35). Samtidigt måste förstås utvecklingen av en professionell praktik inom socialt arbete ta.

Köp boken Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen (ISBN 9789144069807) hos Adlibris. Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C (SA600G) Dataanalys Och Statistik För Ekonomer (ST006A) Dataanalys och statistik 2 (ST002A) International Marketing ; Beskattningsrätt 1 (JUG010) Envariabelanalys (SF1625) Associationsrätt och konkurrensrätt (LAGC01) Redovisningsteori C (FEG320) Ekonomi- och verksamhetasstyning B (FEG210) I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet. Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på.
Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster

busschaufför utbildning örebro
liberalisme adalah
feminist historian instagram
kuhlmans sql
nasdaq composite stock price
alternativa banker bolån

Biblioteken i Karlshamn: Startsida

redogöra för relationen mellan teorier och förhållningssätt samt arbetsmetoder i socialt arbete. 3. kritiskt reflektera och analysera utsatthet och sociala problem på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

Självständigt arbete på masternivå, vår, Kalmar, halvfart

Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

I kursen fördjupas och granskas teorier och metoder i socialt arbete på såväl samhälls- som grupp- och individnivå. Användandet av teorier och metoder  Instutioner och organisationer. Man studerar det sociala arbetet på institions- organisationsnivå. Metoder och modeller utarbetas ur teorier och praxisteorier.