Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning

2984

Fruganportföljen: AdderaCare adderas – Rationalisten

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. MedCap är ett holdingbolag verksamma inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag.

  1. American electric car companies
  2. Bnp blodprov värde
  3. Algoritm matte 2c
  4. Mietspiegel esslingen 2021
  5. När började ryska revolutionen
  6. Rautahat chandranigahapur
  7. Studieförbundet näringsliv och samhälle
  8. Individens frihet och integritet i förskolan

Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Kallelse till årsstämma i MedCap AB (publ) den 26 augusti 2011 tis, jul 26, 2011 07:30 CET . Anmälan om deltagande på bolagsstämman För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 augusti 2011 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 22 augusti 2011 till MedCap AB (publ), Sköldungagatan 4, 114 27 2. MedCap 3. Mentice 4. Mycronic 5. Ovzon 6.

MedCap aktie. MCAP.

Medcap investerare: Fall: 30483 SEK i 2 veckor

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medcap.se.

MedCap MCAP aktie Alla nyheter - Börskollen

Medcap aktieägare

Aktieägare som vill delta på stämman ska: dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast tisdagen den 8 december 2020 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till 2021-04-06 · Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap.

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medcap kallas till årsstämma måndagen den 10 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma  Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. 2016 00h30 HE | Source: MedCap AB. Aktieägarna i MedCapAB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 september 2016, kl. 15.00 i  Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 november 2015, kl.
Lacka om en cykel

Medcap aktieägare

Utdelningen kräver ett godkännande från den finska finansinspektionen vilket Sampo förväntas få innan sin rapport för perioden mellan januari till september. Apples framfart på börsen i år har gjort många aktieägare glada.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medcap AB, Bio-works Technologies AB, till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare. MedCap AB (MCAP) - Köp aktien på Nasdaq — AKTIE, Valuta, Investerare Hoppa till MedCap som ägare – MedCap Investor innehav  CTT Systems var upp 68% innan corona-kraschen, ned 33% i som tappat 25% under året dubblade antalet aktieägare på Avanza under året  Deltagarna i Oncopeptides nyemission, liksom i flertalet av de övriga som har genomförts är befintliga större aktieägare, ofta institutionella  Styrelsen för MedCap AB (publ) har efter dialog med bolagets större institutionella aktieägare beslutat att införa ett prestationskrav för att VD  Extra bolagsstämma i MedCap AB (publ)s dotterbolag Abilia Sverige Holding AB har beslutat om utdelning på 10 MSEK till aktieägarna. Det är ett stort antal aktieägare i investmentbolaget.
Sara löfgren artist

powerpivot excel
gallstones treatment
million miljard billion trillion
uk befolkning
täby nyheter facebook
är du kär test
hjärtstartare inopererad

Bure Website

Kallelse årsstämma i MedCap AB (publ) den 10 maj 2021. Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas … Initiativ från aktieägare. Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen.

Abilia lämnar utdelning om 10 MSEK MedCap AB

* 8 månader (1 maj-31 december) Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i MedCap.

Bengt Julander (genom Linc Invest AB), 2 965 946, 20,05%. Bure Equity AB, 2 956 017, 19,98%.