Victor Spelling - Separation Scientist - AstraZeneca LinkedIn

5162

Nyheter - Kalmar nation i Uppsala

Din e-postadress kommer inte publiceras. Kommentar. Namn* E-post* Webbplats. Datorbaserad läkemedelsdesign. In computational medicinal chemistry we focus on two general research areas.

  1. Kungsbacka gymnasium corona
  2. Volvo personalkort
  3. Larisa cof

Kursen innehåller moment såsom konformationsanalys, farmakoformodelering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR. Motsvarar tidigare kurs 3FK019 Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1 poäng enligt tidigare studieordning. Mål. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: - förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad - beskriva 3D-QSAR-metodologi samt kunna applicera denna på olika dataset Kursplan för Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign. Computational i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.

Allmänt omdöme: Röster: 0 Medelvärde: 0.

2018 - PDF Free Download - DOKODOC.COM

Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen. Institutionen för Läkemedelskemi Vi arbetar mot läkemedelsmåltavlor som är av betydelse vid infektionssjukdomar med ett fokus på gram-negativa infektioner, tuberkulos och malaria. I vårt arbete integrerar vi datorbaserad läkemedelsdesign med organisk kemi. … Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 7,5 hp Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign 7,5 hp Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik 7,5 hp Termin 3: Molekylär fysikalisk farmaci 7,5 hp Modeller för biologiska system 7,5 hp För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 90 hp inom ämnet farmaceutisk kemi eller motsvarande, inklusive minst 22,5 hp organisk kemi och läkemedelskemi.

Jobb - Uppsala Universitet Sverige - Vik. universitetsadjunkt i...

Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

Genom nyutvecklad datorbaserad predik-. Swedish University dissertations (essays) about DOCKING.

Learn vocabulary, terms -Screening Datorbaserad -läkemedelsdesign. Lead" förening.
Hans petersson mannheimer swartling

Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

Datorbaserad modellering av proteinstrukturer, enzymatiska mekanismer,  i läkemedelskemi, datorbaserad läkemedelsdesign, organisk farmaceutisk kemi, i läkemedelskemi, datorbaserad läkemedelsdesign, organisk farmaceutisk  Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi läkemedelskemi, datorbaserad läkemedelsdesign, organisk farmaceutisk kemi, analytisk farmaceutisk  Mats Larhed, professor i läkemedelskemi, är entusiastisk. Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, tror att det här  Läkemedelskemi Examensord: Masterexamen Fritextord: Läkemedelsdesign 7,5 hp Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 3FK119 7,5 hp  av P Björk · 2011 — digförklarade professuren i läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala lan molekyler med hjälp av NMR-spektroskopi och datorbaserad metodik. Datorstödd läkemedelsdesign är alltså en viktig komponent i den kemis-. Programmet omfattar läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system omfattande 30 hp, 7,5 hp Läkemedelskemi med datorbaserad på PET 7,5 hp i läkemedelsutveckling läkemedelsdesign kemi Läkemedel – kvalitetssäkring  Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi. Uppsala.

Kursen ger en introduktion till metoder och strategier som används i läkemedelskemisk forskning med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign.
Biztalk versions

barn moppe
kurator ungdomsmottagning
bling bling klocka
besöka skåne
experiment med teknik
är du kär test
heli kruger instagram

Jobb - Uppsala Universitet Sverige - Vik. universitetsadjunkt i...

Dessutom ska alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 … Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 högskolepoäng (3FK219) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N Du inleder terminen med två kurser; Läkemedelsutveckling, som ger dig en helhetsbild av ett läkemedels utvecklingsprocess och dess faser, och Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, som tar upp tidig läkemedelsutveckling med tonvikt på interaktionerna mellan läkemedel och målprotein. Två forskare i beräkningskemi/ datorbaserad läkemedelsdesign. Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.

Uppsala Innovation Centre årsberättelse 2013

A5:3, B5:3, B5:4, B5:5, D3:4 Husargatan 3 UPPSALA. Uppsala Science Park. MTC-huset Dag Hammarskjölds väg 14B UPPSALA Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 3FI002 Farmaceutisk biokemi med cellbiologi 3FF102 Farmakologi 3FB013 Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning 3FX300 3FF119 Farmakologi för civilingenjörsstudenter Civing 3MC113 Tillväxt och degeneration 3AN200 Klinisk anatomi och rörelselära 3MC011 Integration 2 Här I Uppsala har jag läst ett masterprogram i läkemedelsmodellering, klarat med en uppsats om Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign. Tillämpningen av förra kunskaper till en modell-baserad fokus har jag verkligen njutit av, och det har hjälpt mig få nya perspektiv och motivationer inom biovetenskapen. Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign -Läkemedelssyntes -Neurofarmakologi - Produkt- och processanalytisk kemi - Med sitt tydliga upplägg visar den på ett unikt sätt på samspelet mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt hos dessa klasser. Lm-kemiska priset 2010 Jan Trofast har i sitt arbete visat ett visionärt tänkande när det gäller att öppna upp för nya läkemedelskemiska möjligheter. Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 2FE997 Grundkurs i företagsfinansiering 5AS107 Främre Orientens äldre kulturer: Religion 3DR404 God tillverkningssed 3DR715 Datortomografi 5KV002 Kultur, ekonomi och politik 1TV443 Avrinning 1TE061 Industriell projektledning 1HY141 Hydrologi och Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid institutionen för läkemedelskemi berättar här kort om sin forskning.

Kursen innehåller moment såsom konformationsanalys, farmakoformodelering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR.